Nieuwe Cursussen

Nieuw!
CURSUS: VERBETER JEZELF
Filosofen over levenskunst en ethiek


7 bijeenkomsten op woensdagmorgen vanaf 4 oktober 2017

Tijdens deze cursus onderzoeken we de praktische waarde van filosofie. Met andere woorden: wat heb je aan filosofie in je dagelijks leven? In de 17e eeuw maakte Baltasar Gracián handige leefregels voor de sociale omgang met mensen die hem niet welgezind waren. Zijn Handorakel of Kunst van de Voorzichtigheid was favoriet bij de nurkse Arthur Schopenhauer. Nog steeds ligt dit prachtig geschreven en uitermate praktische Handorakel op vele nachtkastjes.
Spinoza leert ons oefenen in een bepaalde manier van denken die als doel heeft de kwaliteit van ons bestaan te verbeteren. Ook gaan we in deze cursus nader in op de ethiek van Leibniz, Hume en Kant.

We behandelen de betreffende hoofdstukken in het boek van Rob Wiche: Verbeter jezelf - Prometheus – Bert Bakker, ISBN 978 90 351 4175 9
Dit boek is helaas uitverkocht. Wanneer u dit boek niet kunt verkrijgen, zijn op de eerste bijeenkomst tegen kostprijs kopieën van de te behandelen stof verkrijgbaar.

Docent: drs. Martin Olden
Tijd: woensdag van 10.00 tot 12.00 uur
Data: 4, 11 en 25 oktober, 1, 15, 22 en 29 november
Plaats: Deventerweg 119, 7203 AE Zutphen
Kosten: € 125 (inclusief koffie of thee).

Dit bedrag dient u over temaken naar IBAN NL27 ASNB 0707 6441 94 van
M.A. Olden te Zutphen onder vermelding van 17 womo b.
Cursisten dienen het boek zelf aan te schaffen.

Nieuw!
CURSUS: 20e-EEUWSE FILOSOFIE
Over Jean Paul Sartre en Hannah Arendt en anderen

7 bijeenkomsten op woensdagmiddag vanaf 4 oktober 2017

Jean Paul Sartre is de woordvoerder van het existentialisme en het icoon van de Franse filosofie. Hij verkondigt een authentiek leven, waarin ieder mens zelf de verantwoordelijkheid voor zijn eigen bestaan neemt. De joodse Hannah Arendt ontdekte tijdens haar verslaggeving van het proces Eichmann, dat de uitroeiing van het joodse volk werd uitgevoerd door deze alledaagse burgerman, die slechts uitvoerde wat zijn meerderen hem opdroegen. Zij sprak over de banaliteit van het kwaad.
John Rawls wordt gezien als een van de meest invloedrijke filosofen van de 20e eeuw. Zijn boek ‘Een Theorie van Rechtvaardigheid’ geeft een weg aan om tot een rechtvaardige samenleving te komen. Peter Sloterdijk laat zien dat je door oefenen, oefenen en oefenen de kwaliteit van je leven kunt verbeteren.

We behandelen de betreffende hoofdstukken in het boek van Rob Wiche: Verbeter jezelf - Prometheus – Bert Bakker, ISBN 978 90 351 4175 9.
Dit boek is helaas uitverkocht. Wanneer u het niet kunt verkrijgen, zijn op de eerste bijeenkomst tegen kostprijs kopieën van de te behandelen stof verkrijgbaar.

De cursus zal bestaan uit zeven lessen, woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur en vindt plaats op de Deventerweg 119, Zutphen.

Docent: drs. Martin Olden
Tijd: woensdag van 14.00 tot 16.00 uur
Data: 4, 11 en 25 oktober, 1, 15, 22 en 29 november.
Plaats: Deventerweg 119, 7203 AE Zutphen
Kosten: € 125 (inclusief koffie of thee, exclusief boek).

Dit bedrag dient u over temaken naar IBAN NL27 ASNB 0707 6441 94
van M.A. Olden te Zutphen onder vermelding van 17 womi b.

Nieuw!
CURSUS: VERBETER JEZELF
Filosofen over levenskunst en ethiek


8 bijeenkomsten op vrijdagmorgen vanaf 6 oktober

Filosofie betekende oorspronkelijk ‘liefde voor de wijsheid’. De oude Griekse filosofen streefden er naar de kwaliteit van hun leven te verbeteren door het denken, hun eigen denken te onderzoeken, met andere woorden om een manier van leven aan te leren, die zin en richting gaf aan hun bestaan. Zij gebruikten de filosofie om zich mentaal staande te kunnen houden in roerige tijden.
Ook in de 17e eeuw werd de filosofie op die manier toegepast als een mentale denkoefening om onze emoties te leren kennen en er op een constructieve manier mee om te gaan.
 
Wij behandelen in deze cursus de filosofen Spinoza, David Hume, Gottfried Leibniz, David Hume. Het werk van deze filosofen wordt belicht vanuit de praktische betekenis. Ofwel: wat heb je eraan?
We bespreken de betreffende hoofdstukken in het boek van Rob Wiche: Verbeter jezelf - Prometheus – Bert Bakker, ISBN 978 90 351 4175 9
Dit boek is helaas uitverkocht. Wanneer u dit boek niet kunt verkrijgen, zijn op de eerste bijeenkomst tegen kostprijs kopieën van de te behandelen stof verkrijgbaar.

Docent: drs. Martin Olden
Tijd: vrijdag van 9.45 tot 11.45 uur
Data: 6, 13 en 27 oktober, 3, 10, 17 en 24 november, 1 december.
Plaats: Mariaschool, Tengnagelshoek 6, 7201 NE Zutphen
Kosten: € 190 (inclusief koffie of thee en kopieën, exclusief boek)

Dit bedrag dient u over temaken naar IBAN NL27 ASNB 0707 6441 94 van
M.A. Olden te Zutphen onder vermelding van 17 vrmo b.

Nieuw! Leesgroep Spinoza

Dit najaar starten we op dinsdagavond 19 september in samenwerking met Rikus Koops, Spinozadeskundige, een leesgroep die de Staatkundige Verhandeling van Spinoza bestudeert. Er zijn nog twee plaatsen vrij. Als u geïnteresseerd bent, kunt u contact opnemen met martinolden@gmail.com

E-mail martinolden@gmail.com
FILOSOFIE IN ZUTPHEN
in huiselijke omgeving – koffie en thee staan klaar | Home

ontwerp en realisatie www.dedocontwerpers.com