Wie ben ik? Hoe is de wereld ooit begonnen?
Oerknal of hoger wezen? Bestaat het kwaad? Wat is de zin van het leven? Wat is mijn plaats in deze wereld? Wat is tijd? En waarom heb ik nooit tijd?

Allemaal vragen. Filosofische vragen. Filosofie is niets anders dan over deze vragen nadenken.

Nieuw!
CURSUS: 20e-EEUWSE FILOSOFIE

Over Jean Paul Sartre en Hannah Arendt en anderen
7 bijeenkomsten op woensdagmiddag vanaf 4 oktober 2017

Jean Paul Sartre is de woordvoerder van het existentialisme en icoon van de Franse filosofie. Hij verkondigt een authentiek leven, waarin ieder mens zelf de verantwoordelijkheid voor zijn eigen bestaan neemt, of hij wil of niet.
De filosofe Hannah Arendt ontdekte tijdens haar verslaggeving van het proces Eichmann, dat de uitroeiing van het joodse volk werd uitgevoerd door een alledaagse burgerman, die het bevel van zijn meerderen uitvoerde

Lees meer...

Nieuw!
CURSUS: VERBETER JEZELF

Filosofen over levenskunst en ethiek
7 bijeenkomsten op woensdagmorgen vanaf 4 oktober 2017

Tijdens deze cursus onderzoeken we de praktische waarde van filosofie. Met andere woorden: wat heb je aan filosofie in je dagelijks leven? In de 17e eeuw maakte Baltasar Gracián handige leefregels voor de sociale omgang met mensen die hem niet welgezind waren. Zijn Handorakel of Kunst van de Voorzichtigheid was favoriet bij de nurkse Arthur Schopenhauer.
Spinoza leert ons oefenen in een bepaalde manier van denken die volgens hem tot geluk leidt. Filosofie gaat ook over het onderzoeken van persoonlijke vragen. Hoe word ik een beter mens? De houding die je aanleert in de filosofie, verbetert de kwaliteit van het bestaan. Lees meer…

Lees meer...

Nieuw!
CURSUS: VERBETER JEZELF

8 bijeenkomsten op vrijdagmorgen vanaf 6 oktober 2017

Filosofie betekende oorspronkelijk ‘liefde voor de wijsheid’. De oude Griekse filosofen streefden er naar de kwaliteit van hun leven te verbeteren door het denken, hun eigen denken te onderzoeken, met andere woorden om een manier van leven aan te leren, die zin en richting gaf aan hun bestaan. In deze cursus behandelen we de filosofen Spinoza, David Hume, Gottfried Leibniz, en Immanuel Kant. Het werk van deze filosofen wordt belicht vanuit de praktische betekenis. Ofwel: wat heb je eraan?

Lees meer...

Nieuw!
LEESGROEP SPINOZA

Dit najaar starten we op dinsdagavond 19 september in samenwerking met Rikus Koops, Spinozadeskundige, een leesgroep die de Staatkundige Verhandeling van Spinoza bestudeert. Er zijn nog twee plaatsen vrij. Als u geïnteresseerd bent, kunt u contact opnemen met martinolden@gmail.com

Lees meer...


FILOSOFIE IN ZUTPHEN
in huiselijke omgeving – koffie en thee staan klaar

ontwerp en realisatie www.dedocontwerpers.com